โปรดเตรียมไฟล์เอกสารให้ครบ ก่อนการกรอกใบสมัคร
1. รูปถ่าย  bmp,jpg,jpeg เท่านั้น
2. ประวัติส่วนตัว pdf เท่านั้น
Browser Support : IE11 + Firefox 41 + Crome
Device Support : Mobile and Tablet (IOS + ANDROID) , Computer , Notebook
Copy Right 2015 : Thai Environmental Technic Limited
www.tet1995.com
กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่
ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมสมัครงานออนไลน์ ของบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
Welcome to system application online for Thai Environmental Technic Limited.
สอบถามโทร. 0-2373-7799 (อัตโนมัติ) ต่อ ฝ่ายบุคคล
วิธีใช้งานโปรแกรม
  1. กดปุ่ม "เพิ่มข้อมูล"
  2. กรอกข้อมูลตามลำดับ 1 เมื่อกรอกเสร็จ ให้กดปุ่ม "Save" จนถึงลำดับที่ 7

"ภาพตัวอย่าง"